Aleksandra Gajecka-Antosiewicz - klawesynistka, pianistka, doktor sztuki muzycznej.

 

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie klawesynu prof. Ewy Piaseckiej (1999)

oraz fortepianu prof. Marka Drewnowskiego (2000), studiów mistrzowskich w zakresie interpretacji muzyki współczesnej na Uniwersytecie "Mozarteum" w Salzburgu pod kierunkiem Elżbiety Chojnackiej (2001-2003) oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2011-2014). W roku 2015 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (temat rozprawy: „Aspekty techniczno-wyrazowe w wybranych utworach klawesynowych współczesnych kompozytorów polskich”, promotor prof. Ewa Piasecka). 

 

Stypendystka Dartington International Summer School (Wielka Brytania), „Strings meeting” (Heek, Niemcy), Ringve Museum International Summer Course in Early Music (Trondheim, Norwegia) oraz Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Laureatka nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2013) oraz V Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im.J. Hofmanna i I. J. Paderewskiego w Nałęczowie (nagroda specjalna - cykl koncertów we Francji).

 

Artystka dokonała licznych prawykonań utworów klawesynowych. Posiada w repertuarze szereg dzieł muzyki dawnej, jak i najnowszej, w tym utwory skomponowane specjalnie dla niej, m.in. Z. Krauzego, B. K. Przybylskiego, A. Zagajewskiego, A. Wesołowskiego,
J. Kornowicza, R. Gabrysia,T. Kamieniaka, M. T. Łukaszewskiego i A. Szopy. Występowała jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą: w Anglii, Austrii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii i Słowacji. Prezentowała twórczość klawesynową podczas koncertów zorganizowanych m. in. przez Filharmonię Śląską, Stowarzyszenie Artystów Muzyków Polskich w Paryżu, NOSPR - Katowice, ZKP, Fundację „Młoda Muzyka Śląska”,
w audycjach radiowych, podczas konferencji naukowych i warsztatów klawesynowych.
Do ważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym należał udział w koncercie Hommage
à Wanda Landowska
 w Paryżu (2009) oraz rola solistki w koncercie Nowa przestrzeń
dla muzyki
na otwarcie odnowionej siedziby Filharmonii Śląskiej w Katowicach (2014). Występowała pod batutą takich dyrygentów, jak Jerzy Maksymiuk, Marek Moś, Jerzy Swoboda, Rober Kabara, Massimiliano Caldi, Krzysztof Urbański i Szymon Bywalec. Od 1993 roku z siostrą - bliźniaczką Hanną Balcerzak tworzy duet fortepianowy i klawesynowy. 

 

Od 1999 roku jest nauczycielem gry na fortepianie i klawesynie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, gdzie w 2002 roku założyła pierwszą na Śląsku klasę klawesynu w tego typu szkole. Jest współautorką podstaw programowych dla przedmiotu "Klawesyn" dla szkół muzycznych I i II stopnia w Polsce (prace zlecone przez MKiDN).
W latach 2011- 2018 prowadziła wykłady z wykonawstwa muzyki współczesnej na klawesyniei instrumentach dawnych oraz literatury specjalistycznej w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Klawesynu i Organów). W roku 2018 w Pałacu w Rybnej założyła Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej. Prezentowała twórczość klawesynową w audycjach radiowych, podczas konferencji naukowych, wykładów i warsztatów, w szkołach i akademiach muzycznych w kraju, jak również w ramach letnich kursów mistrzowskich. Jest autorką artykułów na temat współczesnej muzyki klawesynowej.

 

Aleksandra  Gajecka-Antosiewicz - harpsichordist, pianist, doctor of Musical Arts 

 

            Aleksandra Gajecka-Antosiewicz studied at the Łódź Academy of Music with
prof. Ewa Piasecka (harpsichord) and prof. Marek Drewnowski (piano).

During the period 2001-2003 she studied at the Mozarteum University in Salzburg with
prof. Elisabeth Chojnacka (on her contemporary harpsichord music programme).

While a student, she was awarded scholarships to participate in numerous international masterclasses and festivals in Poland, Germany, Norway and the UK with distinguished artists such as Elżbieta Stefańska, Leszek Kędracki, Czesław Stańczyk, Colin Tilney,
Mark Kroll and Ketil Haugsand.

She won the special prize of the fifth Józef Hofmann and Ignacy Jan Paderewski International Piano Festival in Nałęczów in the piano duo category; this enabled a series
of recitals in France. She also participated in the second Wanda Landowska International Competition in Warsaw and the eighth International Contemporary Chamber Music Competition in Kraków.

She is active as a soloist and chamber musician in her home country and abroad playing both early and contemporary music, including pieces written for her. Since 1993 she has appeared in piano and harpsichord duos with her sister Hanna Balcerzak.

In 2007 she participated in the recording of Vivaldi’s The Four Seasons featuring Anna Rechlewicz. She has also made recordings for Polish Television (TVP), and Polish radio networks, and with the Polish Radio and Television Symphony Orchestra (NOSPR)
in Katowice. Her concerts during the Musica moderna conferences at the Łódź Academy
of Music were also recorded.

Apart from concert activities Gajecka-Antosiewicz works as a teacher and researcher
in the fields of harpsichord and piano music interpretation. She teaches at the Chopin Music School in Bytom where in 2002 she established the first harpsichord class in Silesia in this type of school. She is also a jury member of national competitions.Aleksandra Gajecka-Antosiewicz leads the contemporary harpsichord class at the Grazyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Lodz.