dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz

 

Wykłady autorskie / Lectures

 

 • 2023-09-29,Pałacv w Rybnej, Warsztaty Muzyki Współczesnej, wykład "Elżbieta Chojnacka. Inspiracja i pasja"

 • 2022-12-04, Katowice, 6. Śląski Festiwal Nauki, wykład pt. "Artysta w domenie naukowej"

 • 2022-09-23, Pałac w Rybnej, Konferencja naukowo- artystyczna "Elżbieta Chojnacka in memoriam", wykład pt. Aż po horyzont. Sztuka wykonawcza Elżbiety Chojnackiej"

 • 2022-08-05, Galeria im. Sleńdzińskich w Białystoku, godz. 12.00, recital klawesynowy pt. Elżbieta Chojnacka in memoriam" połączony z prezentacją przybliżającą portret wybitnej klawesynistki

 •  26.04.2022, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, wykład pt. "Aż po horyzont. Sztuka wykonawcza Elżbiety Chojnackiej" oraz recital klawesynowy pt. "Elżbieta Chojnacka in memoriam"

 •  2022-01-12, Akademia Muzyczna w Łodzi, V Seminarium "Klawesyn bez granic", wykład pt. "Elżbieta Chojnacka jako krytyk wykonawstwa historycznego",
 • 2021-01-20, Akademia Muzyczna w Łodzi, IV Seminarium "Klawesyn bez granic", wykład pt. "Kolekcje utworów klawesynowych",
 • 2021-04.21, Akademia Muzyczna w Łodzi, I Seminarium pedagogiczno-metodyczne "O nauczaniu w XXI wieku", wykład autorski "O nauczaniu języka muzycznego".
 • 2019-12-21, Akademia Muzyczna w Katowicach, "Rola wykonawcy w propagowaniu muzyki współczesnej na przykładzie działalności Elżbiety Chojnackiej"
 • 2019-12.02-03, ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, Warsztaty współczesnej muzyki klawesynowej
 • 2019-11.24, Pałac w Rybnej, "Elżbieta Chojnacka - klawesynistka awangardy"
 • 2019-07.07-15, Pałac w Rybnej, Kurs klawesynowo - kompozytorski "Mistrz i uczeń"
 • 2019-06-24-29, V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY interpretacji muzyki organowej, fortepianowej, klawesynowej,  skrzypcowej i kameralnej Mariana Sawy dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki
 • 2019-05-25, wykład oraz recital pt. Fortepian i klawesyn- rywale czy sojusznicy? , PSM im. F. Chopina w Skierniewicach
 • 2019-01-09Akademia Muzyczna w Łodzi, "Panorama współczesnej muzyki klawesynowej", II Seminarium Współczesnej Muzyki Klawesynowej

 • http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/styczen-2019/153324-koncert-z-cyklu-klawesyn-i-muzyka-dawna

 • 2018-06-25-30, ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, V Ogólnopolskie Warsztaty Interpretacji utworów organowych, fortepianowych, klawesynowych, skrzypcowych i kameralnych Mariana Sawy,
 • 6.02.2018, Paryż, stacja naukowa PAN, Artysta w domenie naukowej - Elżbieta Chojnacka,

POZOSTAŁE WYKŁADY:

 

 • Klawesyn Elżbiety Chojnackiej- odkrycie i pasja
 • „Odzieram klawesyn z jego historii" - Elżbieta Chojnacka jako symbol współczesnego klawesynu
 • Aż po horyzont. Sztuka wykonawcza Elżbiety Chojnackiej
 • Elżbieta Chojnacka. Interpretator - pamięć kompozytora
 • J.S. Bach - wizjoner fortepianu
 • Organizacja i znaczenie konkursów w rozwoju młodych klawesynistów
 • Chrząszcz brzmi w trzcinie, a co brzęczy w klawesynie- wykład i warsztaty dla dzieci
 • Zrozumieć język muzyczny - koncert połączony z warsztatami
 • Historia klawesynu
 • Muzyka klawesynowa XX i XXI wieku
 • W poszukiwaniu nowej formuły wykonawczej
 • Czy ty mnie słuchasz? na temat recepcji muzyki współczesnej
 • Współczesna muzyka klawesynowa
 • Rola i znaczenie klawesynu w muzyce współczesnej
 • Muzyka klawesynowa Pawła Szymańskiego
 • Źródła inspiracji w utworach klawesynowych Mariana Sawy
 • Znaczenie utworów Mariana Sawy w repertuarze klawesynisty
 • 80 lat rozwoju polskiej współczesnej muzyki klawesynowej
 • Retoryka w  muzyce baroku
 • Kursy, koncerty i warsztaty muzyczne w procesie nauczania
 • J.S. Bach-Inwencje dwugłosowe i Sinfonie w interpretacji klawesynowej
  i fortepianowej
 • Fortepian i klawesyn- rywale czy sojusznicy?